Alińska, Agnieszka.

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania / pod redakcją Agnieszki Alińskiej i Bogusława Pietrzaka. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 510 s.; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz.


Streszcz. ang. i pol.

9788375565119


Inwestycje alternatywne
Bank centralny
Stabilność finansowa
Finanse publiczne
Jednostki samorządu terytorialnego
Lokaty
System emerytalny
Dług publiczny
Polityka fiskalna
Bancassurance
Unia bankowa

336
Languages: