Bickerton, Pauline

Marketing w internecie : Jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Pauline Bickerton, Matthew Bickerton, Upkar Pardesi ; przekł.: Aleksandra Kania. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 470s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

9788389574954 8389574950


Marketing internetowy
Reklama w Internecie

339.138:004.738.5
Languages: