Zarzecki, Dariusz.

Zarządzanie finansami : Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62 Czas na pieniądz. - Szczecin Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2013 - 783 s. 25 cm - 1640-6818 1733-2842 . - Zarządzanie finansami .

Bibliogr. przy art.


Tekst część. w jęz. ang.
Streszcz. art. pol. w jęz. ang.


Zrównoważony rozwój
Służba zdrowia
Samorząd
Cash pooling
Podatek transakcyjny
Transport
Inwestorzy zagraniczni
Administracja podatkowa
Rachunek kosztów
Płynność finansowa
Budżet zadaniowy
Instrumenty rynku pieniężnego
Demografia
Rynek giełdowy
Faktoring
Gospodarstwo domowe
Banki
Obligacje
Fundusze ETF
Bancassurance
Informacyjne systemy zarządzania
Kapitał
Strategiczna karta wyników
BIZ
Benchmarking
Dywidenda
Finanse przedsiębiorstwa
Wartość dodana
Languages: