Al-Kaber, Munir.

Rynki finansowe - Białystok Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku 2010 - 343 s. 24 cm

9788361247142


Rynek finansowy
Instytucje finansowe
Inwestycje finansowe
Stopa procentowa
Wartość pieniądza
Rynek walutowy
System walutowy
Transakcje terminowe
Rynek pieniężny
Lokaty międzybankowe
Rynek akcji
Rynek kapitałowy
Wycena akcji
Rynek obligacji
Obligacje
Akcje
Kredyt obrotowy
Kredyt konsumpcyjny
Kredyt hipoteczny
Instrumenty pochodne
Kontrakt terminowy
Kontrakt forward
Kontrakt futures
Kontrakt opcyjny
Polityka pieniężna
Bon pieniężny
Bon skarbowy

336.76
Languages: