Jasińska-Kania, Aleksandra.

Współczesne teorie socjologiczne. 1 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006 - 618 s. : il. ; 25 cm.

Bibliogr. przy rozdz.

9788373832213


Sojologia
Wymiana społeczna
Socjobiologia
Psychologia ewolucyjna
Strukturalizm lingwistyczny
Interakcjonizm symboliczny
Teorie interakcji
Teorie systemu
Funkcjonalizm
Teorie konfliktu
Teorie władzy
Neoinstytucjonalizm
Languages: