Zarzecki, Dariusz.

Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom II. Czas na pieniądz. Red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin Uniwersytet Szczeciński 2007 - 627 s. 24 cm - 1640-6818 1232-5821 . - Zarządzanie finansami .


Efektywność przedsiębiorstwa
Finansowanie przedsiębiorstwa
Efektywność gospodarowania
Rentowność kapitału
Aktywa trwałe
Sektor budowlany
Inwestycje
Energia odnawialna
Gospodarstwo rolne
Zarządzanie finansami
Partnerstwo publiczno-prywatne
Private banking
Kanały dystrybucji
Usługi bankowe
Obrót bezgotówkowy
Ochrona środowiska
Rynek kapitałowy
Kredyt handlowy
MSP
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Płynność finansowa
Wartość marki
Prace badawczo-rozwojowe
Kapitał intelektualny
Wartość przedsiębiorstwa
Koncern
Spółki giełdowe
Wykup menedżerski
MBO
LBO
Planowanie budżetu
Usługi
Przekształcenia własnościowe
Finanse gmin
Bankructwo przedsiębiorstwa
Kapitał własny

336.1
Languages: