Widz, Ewa.

Rynek deryweratów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego. - s. 334-341. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 550 1640-6818 Ekonomiczne Problemy Usług 40 1896-382X .


Derywaty
Languages: