Aronson, Elliot

Psychologia społeczna : serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; [red. nauk. Waldemar Domachowski ; przekł. dokonali: Anna Bezwińska et al.]. - Poznań Zysk i S-ka Wydawnictwo 1997 - XXXI, [11], 736 s. 25 cm

Bibliogr. s. 689-729 oraz przy rozdz.

8371500165


Psychologia społeczna

159.9:316
Languages: