Knowles, Tim

Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Tim Knowles ; tł. Grażyna Górska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 366, [2] s. : il. ; 24 cm.

Na grzbiecie błędny tyt.: Zarządzanie hotelarswem i gastronomią.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

8320813530


Czas wolny
Hotelarstwo
Turystyka
Hotele
Gastronomia
Restauracje
Fast food
Przemysł piwowarski
Czas wolny
Usługi turystyczne

379.85:640.41/.42
Languages: