Kalinowski, Marcin.

Innowacje na rynkach finansowych [red. naukowy Pronobis Michał] - Warszawa CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe 2010 - 180 s. 24 cm

9788375562842


Rynek finansowy
Obligacje
Kontrakt terminowy
Instrumenty pochodne
Kredyt
Rynek akcji
Sekurytyzacja sektora bankowego
Rachunek oszczędnościowy
Innowacyjność
Pośrednictwo finansowe
Inwestycje finansowe
Derywaty
Bank komercyjny
Depozyt bankowy
Fundusze inwestycyjne
Zarządzanie ryzykiem
Languages: