Owsiak, Stanisław.

Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T.1. : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.) T. 1. Finanse publiczne / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004 - 590s. 24 cm

8372522251 837252226X


Budżet państwa
Finanse publiczne

336.1
Languages: