Kowalska, Małgorzata.

Procesy zawierania i rozpadu związków małżeńskich w Polsce w latach 1988-2002 / Małgorzata Kowalska. - s. 33-56 - Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 68 (2006) .


Małżeństwo
Rozwód
Languages: