Czarny, Bogusław.

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny. - Wyd. 3. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 691 s. : il. ; 24 cm.

Indeks.

9788320818567


Konsumenci
Bezrobocie
Decyzje konsumenckie
Ekonomia
Mikroekonomia
Rynek
Producent
Monopol
Oligopol
Ryzyko
Makroekonomia
Dochód narodowy
Pieniądz
Handel zagraniczny
Rynek pracy
Inflacja
Gospodarka otwarta
Wzrost gospodarczy
Languages: