Handor, Dariusz.

Zachowanie tajemnicy skarbowej a określenie dochodu w drodze oszacowania cen / Dariusz Handor. - s. 127-136 - Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 .


Tajemnica skarbowa
Ceny
Podatek dochodowy
Kontrola skarbowa
Metody wyceny przedsiębiorstwa
Languages: