Mujżel, Jan

Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce [Fiedor Bogusław, Mączyńska Elżbieta] - Warszawa Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów 2005 - 539 s. 21 cm - 1233-5711 .


Innowacyjność gospodarki
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Rozwój gospodarczy Polski

338.24
Languages: