Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń / Ryszard Barczyk, Sławomir Kalinowski, Wiesław Łuczyński, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Florian Wiśniewski. - Wyd. 8 zm. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo AKADEMIA, 2001. - 144 s. ; 24 cm.

8390472848 8392258908
Languages: