Kompendium wiedzy o logistyce / red. Elżbieta Gołembska. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 328 s. ; 21 cm.

9788301163419


Logistyka

658.7
Languages: