Gajda, Jan B.

Modele strukturalne w ekonomii i zarządzaniu - s. 35-41 - Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 .


Modele strukturalne
Languages: