Bańduła, Piotr.

Organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa / Piotr Bańduła, Romualda Fimińska-Banaszyk. - s. 59-74 - Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) .


Strategia przedsiębiorstwa
Languages: