Ratyński, Władysław

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce tom 1 - Warszawa DIFIN 2003 - 773s. 24 cm

8372513864


Polityka społeczna
Polityka demograficzna
Pomoc społeczna
Rodzina
Alkoholizm
Przestępczość
Agresja
Przemoc
Przemoc domowa
Przemoc w rodzinie
Bezrobocie
Alkohol

304
Languages: