Daszkowski, Julian

Iluzja pieniądza i motywacyjna wartość płac w - s. 33-48 - Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 .


Motywowanie pracowników
Płaca
Pieniądz
Ekonomia
Teorie motywacji
Languages: