Prawo ubezpieczeń gospodarczych tom II Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów - Wyd. 2 - Warszawa Wolters Kluwer Polska 2010 - 1018 s. 23 s.

9788326401053


Ubezpieczenia gospodarcze
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia wypadkowe
Ubezpieczenia rzeczowe
Odpowiedzialność cywilna
Autocasco
Kodeks morski
Żegluga morska
Ubezpieczenia chorobowe

347.764
Languages: