Mączyńska, Elżbieta

O kształtowaniu ładu gospodarczego [red. naukowa Sadowski Zdzisław] - Warszawa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2008 - 217 s. 24 cm

9788388700323


Ekonomia
Konkurencyjność
Rynek
Inflacja
Polityka pieniężna
Ład gospodarczy
Społeczeństwo obywatelskie
Globalizacja
System gospodarczy
Transformacja gospodarcza
Podatki
Podatek liniowy
Polityka monetarna
Eksport
Polityka gospodarcza

338.22
Languages: