Łobos, Krzysztof

Organizacja przedsiębiorstwa wspierająca efektywność Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1157 - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu 2007 - 159,[2]s. 24 cm - 0324-8445 .

9788370118433


Organizacja przedsiębiorstwa
Stanowisko pracy

658.1/.5
Languages: