Clarke, Liz.

Zarządzanie zmianą Liz Clarke, tł. Marek Albigowski. - Warszawa : Wydawnictwo FELBERG SJA, 2001. - 257s. ; 21 cm.

8388667076
Languages: