Krajewski, Mirosław

Historia gospodarcza Polski do 1989 roku zarys problematyki - Włocławek Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna we Włocławku 2000 - 583s. 24 cm

8391113604


Gospodarka Polski
Gospodarka polska
Historia gospodarcza

338.1(091)
Languages: