Famulska, Teresa.

Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy - Katowice Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach 1998 - 181s. 24 cm

8387265594


Rynek finansowy
Pośrednictwo finansowe
System podatkowy

336.221.4
Languages: