Hens, Thorsten

Psychologia rynku dla doradców finansowych [Bachmann Kremena, tł. Potocka Karolina] - Warszawa CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe 2010 - 293 s. 24 cm

9788375563009


Bankowość prywatna
Usługi bankowe
Finanse behawioralne
Podejmowanie decyzji
Procesy decyzyjne
Alokacja aktywów
Różnice kulturowe
Inwestorzy
Inwestycje
Inwestycje finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Projektowanie produktu
Wealth management
Zarządzanie majątkiem
Alokacja

330.322
Languages: