Wernik, Andrzej

Finanse publiczne cele, struktury, uwarunkowania - Wyd. 2 zm. - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011 - 243 s. 24 cm

9788320819311


Finanse publiczne
Sektor finansów publicznych
Wydatki publiczne
Równowaga budżetowa
Dług publiczny
Polityka fiskalna
Finanse Unii Europejskiej
Budżet państwa
Deficyt budżetowy
Dochód publiczny

336.1
Languages: