Jaworski, Jacek

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 - Gdańsk Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2011 - 282 s. 24 cm - 1899-9867 . - Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy .

9788361712565


Polityka
Mikroekonomia
Reklama
Wpływ reklamy
Praca
Rynek pracy
Kurdystan
Rozwój gospodarczy
System finansowy
Euro
Bancassurance
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Polska
Euroregiony
Współpraca transgraniczna
Chiny
Gospodarka globalna
Rozwój przedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Gospodarka polska
Finansowanie przedsiębiorstwa
Mezzanine
Kultura organizacyjna
Wycena bilansowa
Rachunkowość
Fuzje przedsiębiorstw
Ekonomia
Rynek farmaceutyczny
Languages: