Kalinowski, Marcin.

Innowacje na rynkach finansowych [red. naukowa Pronobis Michał] - Warszawa CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe 2010 - 180 s. 24 cm

9788375562842


Obligacje katastroficzne
Instrumenty pochodne
Kontrakt terminowy
Sekurytyzacja
Sektor bankowy
Rachunek oszczędnościowy
Pośrednictwo finansowe
Usługi bankowe
Bank komercyjny
Decyzje inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne

336.76
Languages: