Białocerkiewicz, Jan

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu - Trouń Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 2007 - 489 s. 24 cm

9788372853301


Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
Umowy międzynarodowe
Państwo
Suwerenność
Suwerenność państwa
Terytorium
Terytorium państwowe
Granice państwa
Ludność
Obywatelstwo
Mniejszości narodowe
Prawo dyplomatyczne
Prawo konsularne
Organizacje międzynarodowe
ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Organizacja Państw Amerykańskich
Organizacja Jedności Afrykańskiej
Liga Państw Arabskich
Spory międzynarodowe
Zbrodnie wojenne
Cudzoziemcy
Konflikty zbrojne

341
Languages: