Golec, Maria

Warunki zmian stóp procentowych depozytów - s. 64-79 - Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 .


Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
Stopa procentowa
SKOK
Depozyt
Languages: