Ostasiewicz, Stanisława.

Statystyka : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. - Wyd. 6, popr. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. - 455 s. ; 24 cm.

8370111939 837011783X
Languages: