Francis, Jack Clark

Podstawy inwestowania wycena papierów wartościowych [Taylor Richard W., tł. Wyrobek Joanna] - Kraków Dom Wydawniczy ABC Oddział PolskichWydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. 2001 - 482s. 24 cm

8388597353


Instrumenty rynku pieniężnego
Akcje
Obligacje przedsiębiorstwa
Wartość pieniądza w czasie
Rynek papierów wartościowych
Doradca inwestycyjny

336.76
Languages: