Pawlina, Iwona.

Strategie zabezpieczania ryzyka ponoszonego na rynku rzeczywistym z wykorzystaniem opcji towarowych / Iwona Pawlina. - s. 57-65 - Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) .


Sprzedaż towarów
Opcje towarowe
Languages: