Rapacz, Andrzej.

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej / pod red. Andrzeja Rapacza. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego, 2001. - 283,[1] s. ; 24 cm.

8370115373


Przedsiębiorstwo turystyczne
Gospodarka turystyczna

338.48
Languages: