Kalinowski, Sławomir.

Bezrobocie na wsi - sposoby przeciwdziałania - s. 179-196 - Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 .


Bezrobocie na wsi
Przeciwdziałanie bezrobociu
Languages: