Micherda, Bronisław

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej - Warszawa DIFIN 2012 - 279 s. 24 cm

9788376416175


Biegły rewident
Bilans
Rachunkowość kreatywna
Sprawozdawczość finansowa
Rewizja finansowa
Audyt wewnętrzny
Rewident
Rewizja sprawozdania finansowego

657.6
Languages: