Krawczyk, Teresa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w - Wrocław Presscom 2011 - 228 s. 26 cm

9788361188827


Prawo gospodarcze
Prawo finansowe
Środki trwałe
Prawo podatkowe
Wartości niematerialne i prawne
Wycena bilansowa
Amortyzacja
Jednostki samorządu terytorialnego
Inwestycje
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja środków trwałych

346
Languages: