Calvocoressi, Peter

Polityka międzynarodowa po 1945 roku [przeł. Bolimowska-Garwacka Wiesława] - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa Książka i Wiedza 2010 - 951 s. 24 cm

8305132382


Polityka międzynarodowa
Zimna wojna
NATO
Wyścig zbrojeń
Stany Zjednoczone
USA
Japonia
Daleki Wschód
Chiny
Tybet
Mao Tse Tung (1893-1976)
Korea Południowa
Korea Północna
Europa Zachodnia
Wielka Brytania
Unia Europejska
Rosja
Europa Środkowa
Europa Wschodnia
Jugosławia
Serbia
Chorwacja
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Kosowo
Macedonia
Albania
Irlandia
Baskowie
Cypr
Islam
Turcja
Izrael
Arabowie
Liban
Irak
Iran
Arabia Saudyjska
Kurdowie
Szyici
Azja Południowa
Bliski Wschód
Indie
ASEAN
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Afganistan
Sri Lanka
Afryka
Libia
Czad
Stosunki międzynarodowe
Nigeria
Kongo
Zair
Sudan
Darfur
Kenia
Uganda
Tanzania
Mozambik
Ameryka Łacińska
Ameryka Środkowa
Ameryka Południowa
Kuba
Porządek społeczno-ekonomiczny
Kryzys gospodarczy
Wojna
Ubóstwo
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Maghreb
Azja Południowo-Wschodnia
Europa Środkowo-Wschodnia
Konflikty zbrojne

32
Languages: