Gabrusewicz, Wiktor.

Podstawy analizy finansowej - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002 - 253 s. 24 cm

8320813719


Kapitał
Koszty
Zysk
Rentowność
Płynność finansowa
Obrót
Zadłużenie
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Languages: