Ostasiewicz, Walenty

Statystyka ekonomiczna Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1097 - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu 2005 - 158s. 24 cm - 0324-8445 .


Statystyka ekonomiczna

311
Languages: