Rosati, Dariusz K.

Polska droga do rynku - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1998 - 338 s. 21 cm

8320811791


Transformacja gospodarcza
Polityka gospodarcza Polski
Rząd Mazowieckiego
Polityka fiskalna
Polityka budżetowa
Polityka pieniężna
Inflacja
Polityka walutowa
Handel zagraniczny
Ekonomia polityczna
Polityka gospodarcza

338.24
Languages: