Chrzanowski, Ignacy H.

Nafta. Nowe "wyzwanie amerykańskie" / - Montreal: Economicus, 2005. - 151 s.; 24 cm.

8392198603


Gospodarka światowa
Kanada
Ameryka Północna
NAFTA
Polityka ekonomiczna
Polityka handlowa
Strategia Lizbońska
Globalizacja
Zasoby pracy
Siła robocza
Handel
Inwestycje zagraniczne
Finanse międzynarodowe
Integracja gospodarcza
NAFTA
FTA

339.9
Languages: