Pabian, Arnold.

Marketing w koncepcji sustainability - s. 43-52 - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 .


Marketing
Zrównoważony rozwój
Marketing zrównoważony
Zarządzanie
Languages: