Kubów, Stefan

Bibliotekarz w świecie wartości materiały konferencji Wrocław, 15-16 maja 2003 r. - Wrocław Dolnośląska Szkoła Wyższa EdukacjiTowarzystwa Wiedzy Powszechnej 2003 - 129 s. 24 cm

8391048654


Obsługa czytelników
Gromadzenie zbiorów
Rękopisy
Etyka
Usługi informacyjne
Lelewel Joachim (1786-1861)
Szwecja
Biblioterapia
Etyka zawodowa
Kodeks etyki
Kodeks etyki zawodowej
Bibliotekarz
Languages: