Kołodziejczyk, Lucyna.

Finanse przedsiębiorstw / Lucyna Kołodziejczyk, Urszula Wojciechowska . - s. 28-42 - Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) .


Finanse przedsiębiorstwa
Languages: