Molenda-Zaleska, Beata

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami [Molenda Waldemar] - Warszawa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2010 - 122s. 24 cm

9788372282637


Sprawozdania finansowe
MSR
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
MSSF
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Zadania rachunkowe
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Nieruchomości inwestycyjne
Rezerwy
Leasing
Zapasy
Świadczenia pracownicze
Inwestycje

657
Languages: