Wiernik, Bogusław

Psychologia i socjologia zarządzania - Wyd. 2 - Kraków Oficyna Wydawnicza TEXT 1998 - 218 s. 24 cm

8386050055


Rekrutacja
Rekrutacja pracowników
Grupy społeczne
Komunikacja interpersonalna
Kierowanie pracownikami
Zarządzanie personelem
Style kierowania
Oceny pracowników
Efektywność pracy
Motywacja pracy
Motywowanie
Motywowanie pracowników
Płaca
Wynagrodzenia
Trening kierowniczy
Menedżer
Przywództwo

658.3
Languages: